Verseny szabályzat

Részlet a WKF versenyszabályzatból

Döntési kritériumok Kata versenyszámban:

A Kata-t megfelelõ hozzáértéssel kell előadni a benne foglalt tradicionális karate alapelvek teljes megértésével. Az
előadás értékelésénél egyéni, vagy csapat esetében a bírók a következők alapján értékelnek:

 • A Kata értelmének valósághű bemutatása.

 • A használt technikák teljes megértése (BUNKAI).

 • Jó időzítés, ritmus, sebesség, egyensúly és erőösszpontosítás (KIME).

 • A légzés megfelelő, pontos használata, mint a KIME része.

 • Megfelelő összpontosítás (CHAKUGAN) és koncentráció.

 • Megfelelő állások (DACHNI), a lábak megfelelő feszessége és a talp a földön.

 • A has megfelelő megfeszítése (HARA). Mozgás közben a csípő ne mozogjon fel és le.

 • A bemutatott stílusnak megfelelő forma (KIHON). 

A Kata értékelésénél más szempontok is figyelembe vehetők.

Csapat Kata esetén a segítő eszköz (hangos légzés, vezényszó) nélkül elért összhang külön is értékelendő.

Ha egy versenyző az első két fordulóban eltér a kötelező Kata-tól, le kell léptetni. Az a versenyző, aki a Kata közben

megáll vagy a bejelentettől eltérő Kata-t mutat be, szintén leléptetésre kerül.

Magyarázat:

 • A Kata nem tánc, vagy színházi előadás. Pontosan be kell tartania a tradicionális értékeket és elveket. Reálisan kell demonstrálni a harcot és összpontosítást, erőt kell bemutatni, kifejezve a technikák potenciális hatását. Erőt, gyorsaságot ugyanúgy be kell mutatni, mint ahogy eleganciát, ritmust és egyensúlyt is.

 • Csapat Kata esetén mindhárom versenyzőnek arccal a vezetőbíró felé kell kezdenie a gyakorlatot.

 • A csapat tagjainak ugyanúgy demonstrálniuk kell a Kata minden terén elért jártasságukat mint az összhangot.

 • A kezdésre és befejezésre adott utasítások, a lábdobogás, a mell, karok, vagy a karate-gi hangos csapkodása és a nem megfelelő hangos légzés mind példák az olyan segítő eszközökre, melyeket a bíróknak feltétlenül figyelembe kell venniük az értékelésnél, mint külső segítséget.

Pontozás kumite versenyszámban: 

A mérkőzés eredményét meghatározza: ha egy versenyző 8 pontos vezetésre tesz szert, vagy a mérkőzésidő lejárta
esetén valamely versenyzőnek több pontja van, vagy a bírói döntés (HANTEI), vagy ha valamely versenyző ellen
HANSOKU-t, SHIKKAKUT-t vagy KIKEN-t ítélnek.
 

A pontok a következők:

 

 

SANBON   3 pont
NIHON 2 pont
IPPON 1 pont
 
 •  Pont akkor ítélhető, ha a technikát a következő kritériumoknak megfelelően találati felületre hajtanak végre:
 • Jó forma
 • Sportszerû hozzáállás
 • Erős végrehajtás
 • Figyelem (ZANSHIN)
 • Jó időzítés
 • Helyes távolság
 
SANBON ítélendő:
 • Jodan rúgások.
 • Ha a dobás, vagy lábsöprés következtében az ellenfél fölre kerül és ezt értékelhető technika követi.
 
NIHON ítélendő:
 • Chudan rúgások.
 • A hár felületére végrehajtott ütések.
 • Kéztechnikák kombinációja, melynek minden eleme önmagában is pontot ér.
 • Az ellenfél kibillentése egyensúlyából és pontszerzés.
 
IPPON ítélendő:
 • Chudan vagy Jodan tsuki.
 • Uchi.
 • Érvényes találati felületek:
 • Fej
 • Arc
 • Nyak
 • Has
 • Mell
 • Hát
 • Oldalak
 
A mérkőzés vége hangjelzés megszólaltatásával egyidőben végrehajtott hatékony technikát érvényesnek kell tekinteni.
Az a támadás, amelyet YAME után hajtanak végre, még akkor sem értékelhető, ha hatékony, viszont büntetést vonhat
maga után.
 
Semmilyen technika, még a technikailag tökéletes sem értékelhető, ha végrehajtásakor mindkét versenyző a küzdőtéren kívül tartózkodik. Ha egy versenyző úgy hajt végre egy hatékony technikát, hogy még a küzdőtéren belül van és a vezetőbíró még nem mondott YAME-t, a technika értékelhető.
 
A két versenyző által egyidejûleg végrehajtott hatékony technikák nem értékelhetők (AIUCHI).

Magyarázat: 

 • Az ellenfelet megfogni és dobást megkísérelni csak abban az esetben lehet, ha megelőzi egy karate támadó technika, illetve ha az ellenfél támadását és dobáskísérletét kontrázza meg a versenyző.
 • Biztonsági okokból azok a dobások, ahol az ellenfél biztonságos földreérkezése nem biztosított, vagy veszélyesek, vagya dobás forgáspontja a csípő fölött van, tilosak és az elkövetőt meginthetik, illetve büntethetik. Ez alól kivételt képeznek a hagyományos karate technikával végrehajtott lábsöprések, melyek végrehajtásakor az ellenfelet nem kell megfogni. Ilyenek pl.de ashibarai, ko uchi gari, kani wasa stb. A dobás végrehajtása után a bíró 2-3 másodpercet hagy érvényes pontszerző technika végrehajtására.
 • A JÓ FORMA alatt olyan technikát értünk, ami a tradicionális karate koncepció keretében hatékonynak bizonyul.
 •  A SPORTSZERÛ HOZZÁÁLLÁS a jó forma összetevője, és a pontot szerző támadás végrehajtása közbeni nagyfokú koncentrációt kifejező, nem rosszindulatú hozzáállást jelent.
 • ERŐS VÉGREHAJTÁS alatt a technika erejét és gyorsaságát értjük, és a sikeres végrehajtásra való nyilvánvaló akaratot.
 • FIGYELEM (ZANSHIN) az a kritérium amit a pontértékelésnél a legtöbbször figyelmen kívül hagynak. Ez a folyamatos figyelem állapota, amikor a versenyző végig fenntartja a teljes koncentrációt, figyelmét és éberségét az ellenfele lehetséges ellentámadásával szemben. Nem fordítja el arcát a támadás végrehajtása közben és szemben marad ellenfelével a támadás végrehajtása után is.
 • A JÓ IDŐZÍTÉS azt jelenti, hogy a technikát olyan időpontban hajtják végre, amikor a legnagyobb feltételezett hatást éri el.
 • MEGFELELŐ TÁVOLSÁG hasonlóan az előzőhöz azt jelenti, hogy a technikát olyan távolságban hajtják végre, amikor a legnagyobb feltételezett hatást éri el. Ha az ellenfél gyorsan távolodik a technika végrehajtása közben, a feltételezett hatás jelentősen csökken.
 • TÁVOLSÁGTARTÁS arra is utal, hogy a befejezett technika a célfelületre, vagy annak közvetlen közelébe ér. A pontértékû technikának legyen lehetősége mélyen a célba találnia, így a teljesen kinyújtott karú ütéseknek kicsi az esélyük erre, és ennek megfelelően kell értékelni. Ennek megfelelően az az ütés, ami az arctól kb 2-3 cm-es távolságon belül ér célba és a kéz nincs teljesen kinyújtva, tekinthető helyes távolságnak. Amennyiben az ellenfél nem tesz semmilyen kísérletet a támadás hárítására és a technika egyrészt megfelelő távolságon belül ér véget, másrészt az egyéb kritériumoknak is megfelel, értékelendő.
 • Az értékelhetetlen technika az értékelhetetlen technika, függetlenül attól, hogyan hajtották végre, Ez olyan jodan rúgás, ami erőtlen, vagy hiányzik a jó forma nem ér pontot.
 • Az öv alatt célba érő technikák értékelhetők, amennyiben a szeméremcsont fölött találnak. A nyak találati felület, csakúgy mint a torok. A torok érintése tilos, de tökéletesen kontrollált technika értékelhető, ha nem érintkezik a torokkal.
 • A lapockára végrehajtott technikák értékelhetők. Nem adható pont, ha a találat a vállat a felkar-, kulcs- és lapockacsont találkozásánál éri.
 • A mérkőzésidő végét jelző hangjelzés a pontszerzés lehetőségének végét jelzi még abban az esetben is, ha a vezetőbíró véletlenül nem állítja meg azonnal a küzdelmet. Ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy ezután büntetés nem adható. A bírói kar jogosult büntetést adni mindaddig amíg a versenyző a mérkőzés eredményének kihirdetése után el nem hagyja a küzdőteret. Még ezután is adható büntetés, de már csak a Bírói Bizottság által.
 • Igazi együttes találatok ritkán fordulnak elő. Ehhez nem elég, hogy a két technika egy időben érje célba, hanem az is feltétel, hogy mindkettő megfeleljen a pontszerzés kritériumainak. Két technika célba érhet egyidejûleg, de ritkán értékelhető mindkettő. A vezetőbírónak különösen figyelnie kell arra, ha egy Aiuchi szituációban csak az egyik technika értékelhető. Ez nem Aiuchi.

WKF 2013 szabályzat PDF