2. Kyu

 

2. kyu (Barna öv)                                     

Vizsgakövetlemény: min. 12 edzőtábori pont

Kihon Waza:

  • Kette Juntsuki Chudan – nidantsuki (chudan-Jodan-Chudan)

  • Kette Gyakutsuki Chudan – nidantsuki (chudan-Jodan-Chudan)

  • Kette Juntsuki no tsukomi Jodan – nidantsuki (Jodan-Chudan-Gedan)

  • Kette Gyakutsuki no tsukomi Chudan – nidantsuki (chudan-Jodan-Chudan)

  • Tobikomitsuki Jodan Jodan-Chudan-Gedan Uke(védés)

  • Tobikomi Nagashitsuki Jodan Jodan-Chudan-Gedan Uke(védés)

  • Maegeri Chudan – Kakeashi Sokuto gedan

  • Mawashigeri Jodan – Ushirogeri Chudan

  • Uramawashigeri Jodan – Ushiro Uramawashigeri Jodan

  • Tobimaegeri Jodan

                                

Renzoku Waza:

–       Juntsuki dachi: Okuriashi Uraken jodan – Sokutogeri gedan – Shikodachi
Empitsuki chudan – Shomen Neko Ashi dachi, Gyaku Kake Uke chudan – Tobi Nidangeri jodan – Nagashi Hamni Neko Ashi Dachi, Uratsuki jodan, Otoshi Uke chudan – Shomen Neko Ashi dachi, Gedanbarai – Tsugiashi Maegeri chudan, Soto Uke chudan – Juntsuki dachi, Nidantsuki chudan

–       Gyakutsuki dachu: Naname Ayumiashi – Nagashi Uraken Uchi jodan – Ushiro Ashibarai – Harai Uke chudan – Nagashi Gyakutsuki chudan – Tsugiashi Ashibarai – Ushirogeri chudan – Juntsuki dachi, Haito-Teiso jodan, Gyakutsuki chudan

–       Hamni Kamai: Tobikumitsuki jodan, Gyakutsuki chudan – Tsugiashi Ashibarai – Ushiro Uramawashigeri jodan – Uraken Uchi jodan – Gyakutsuki chudan

Kata:

–          Pinan Kata (1db)

–          Naihanshi

Kihon Kumite:

–          Ipponme

–          Nihonme

–          Sanbonme

–          Yonhonme

Kumite Kata: (2db)

–          Ipponme

–          Nihonme

–          Sanbonme

–          Yohonme

–          Gohonme

Jiu – Kumite